Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

หลวงปู่ศุข  วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตก ส่วนทางด้านเหนือมีแม่น้ำท่าจีน มีลักษณะเป็นเกาะ มีถนนสำราญประชาราษฏร์เป็นคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.   ๒๔๔๒ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยหินอ่อน มีภาพจิตรกรรมภายใน ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๙๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น หอสวดมนต์กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓   เป็นอาคารคอนกรีต กุฎีสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้และมีวิหารสำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถพระพุทธรูปเก่าเรียก "หลวงพ่อหิน" ขนาดพระเพลากว้าง ๕๐ นิ้ว และมีรูปหล่อของหลวงพ่อสุข อดีตเจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า "วัดปากคลอง" ตามชื่อบ้าน เดิมมีนามว่า "วัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่า" แต่ต่อมาคำว่า "อู่ทอง"ตัดหายไป การสร้างวัดแรกเริ่มนั้นมีสองสามีภรรยาได้     บริจาคที่ดินเป็นที่สร้างวัดและมีบุตรชายชื่อ "สุข" ต่อมาได้อุปสมบทและได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ปกครองวัดนี้ ชาวบ้านเรียกว่า " หลวงปู่สุข" ได้ไปบวชที่อื่นและออกธุดงค์เป็นเวลานาน ประมาณ ๑๐ ปี แล้วกลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดา และได้เป็นเจ้าอาวาสดังกล่าว วัดปากคลองมะขามเฒ่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๔๔๐

วัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากกิตติศัพท์ความร่ำลือในด้านวิชาอาคมของหลวงปู่ศูขที่แม้แต่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย" ยังได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์รำเรียนวิชาอาถาอาคมจากหลวงปู่ศุข ปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่ยว    มากราบไหว้หลวงปู่ศุขอยู่มิได้ขาด ทำให้วัดปากคลองมะขามเฒ่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท