Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดธรรมามูลวรวิหาร

หลวงพ่อธรรมจักร  วัดธรรมามูลวรวิหาร

 

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านธรรมามูล หมู่ที่ ๑ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  พื้นที่วัดตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล โดยแบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ ชั้นแรกเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ชั้นสองเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ กุฏี หอสวดมนต์ และฌาปนสถาน ชั้นสามเป็นที่ตั้งกุฏีและสวนไม้นานาชนิด ชั้นสี่เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ อาคารเสนาสนะต่างๆ  ปูชนียวัตถุมี "หลวงพ่อธรรมจักร" ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร "หลวงพ่อโต" สมัยสุโขทัย รอยพระพุทธบาทจำลอง ใบเสมาคู่เป็นศิลาทรายสีแดง  ศิลปสมัยอยุธยา และมีเจดีย์ใหญ่ปรากฏแต่ฐานทำด้วยอิฐก้อนใหญ่เรียงซ้อนกัน

เขาธรรมมามูล งานตักบาตรเทโว

วัดธรรมามูล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งวงศ์สุโขทัย (พระร่วง) หรือพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้าง มีหลักฐานคือพระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ที่พังลงมา และพระเครื่อง (พระร่วง) เป็นจำนวนมาก อีกอย่างหนึ่งก็มีใบเสมาคู่ เป็นศิลปะสมัยอยุธยาเป็นหลักฐาน สำหรับพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งผู้สร้างวัดได้นำมาประดิษฐานไว้ในทะเบียนวัดได้ระบุประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ เป็นปีที่สร้างวัด กำหนดไว้เพื่อความสมบูรณ์ เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เมื่อแม่น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจึงย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นบนไหล่ภูเขาอันเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เคยเสด็จประพาส รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดแห่งนี้ด้วย...