Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

แบบฟอร์มการขอรับบริการ

แบบฟอร์มการขอรับบริการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

   

 ๑. แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
   ๒.คำขออนุญาตสร้างวัด