Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

จัดซื้อ - จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ 985,800 บาท

2.โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาท

งบประมารณ 1,285,100 บาท

3. โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน วัดหัวเด่น  อำเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ 1,300,800 บาท

ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี  2564
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม


ประกาศประกวดราคา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 

ปี

ปี
- ประกาศสอบราคา