Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

มส.ห้ามพระยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ชี้เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

 

               นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
หรือ มส. ระบุว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ได้กวดขันด้วยการแจ้งเตือนความไม่เหมาะสม ที่พระสงฆ์เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดง                ก่อนหน้านี้มหาเถรสมาคมได้มีระเบียบห้ามพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว และพระผู้ปกครอง ทั้งเจ้าคณะภาค กทม. ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัด เรื่องคำสั่งมหาเถรสมาคมดังกล่าว ขณะนี้จึงเป็นหน้าที่ของพระปกครองที่จะเข้มงวดดูแลพฤติกรรมของพระลูกวัด ส่วนกรณีมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง จ.เชียงใหม่ นำเลือดไปสาดทหารรักษาการณ์ที่อนุสาวรีย์ค่ายกาวิละ เข้าข่ายเป็นความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย และพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมกับสมณสารูป สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมจึงได้ส่งเรื่องให้เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่พิจารณา โดยใช้วิธีการทางปกครองกับพระรูปนี้แล้ว พระธรรมสุธี เจ้าคณะภาค กทม. ซึ่งชี้แจงระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับทางการเมือง พุทธศักราช 2538 ระบุไว้ว่า ห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปที่ชุมนุมการเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยให้พระสังฆาธิการ ตั้งแต่ชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไป ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ชี้แจงแนะนำพระสงฆ์ในการปกครองและกวดขัน อย่าให้มีการฝ่าฝืนละเมิด ถ้าหากว่าพระภิกษุ-สามเณรรูปใดฝ่าฝืน ละเมิดคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้จะให้พระสังฆาธิการปกครองใกล้ชิด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ถ้าความผิดเกิดขึ้นนอกเขตสังกัด ให้เจ้าคณะเจ้าของเขตที่ความผิดเกิดขึ้น ว่ากล่าวตักเตือน และแจ้งให้พระสังฆาธิการผู้ปกครองใกล้ชิดดำเนินการ