Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

เส้นทางไหว้พระออมบุญ 9 วัด ชัยนาทนครเมืองงาม

จังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมสั่งสมบุญบารมี
เส้นทางกอดพุทธคุณนครชัยนาทธานี ไหว้พระออมบุญ ๙ วัด
๓๙ กิโลเมตร ๔๙ พุทธคุณ
นครชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ชัยนาทนครเมืองงาม นามมงคล

      
                                                   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  

                   ๑. วัดเขาพลอง หลังคาเมืองชัยนาท พุทธคุณ ชีวิตชัยชนะรุ่งเรืองเหนือสิ่งอื่นใด  กราบไหว้ขอพรเจดีย์บรรจุ
                        พระบรมสารีริกธาตุ ใหว้หลวงพ่อเขาสาลิกา พระประธานในพระอุโบสถ

                                            
                   ๒. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงศูนย์รวมพุทธคุณหนึ่งเดียวในแดนสยาม 
                        พุทธคุณชัยชนะก่อให้เกิดความมั่งมีศรีสุข อุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก 

                   ๓. วัดธรรมามูลวรวิหาร พุทธสถานพุทธาภิเษกน้ำพิพัฒน์สัตยาหนึ่งในสยาม พุทธคุณ 
                       ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ พิชิตอุปสรรคหมู่มารทั้งปวงด กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อธรรมจักร 
                       หลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ  รอยพระพุทธบาทโบราณ    
     
                   ๔. วัดปากคลองมะขามเฒ่า แดนดินถิ่นมนต์ขลังพระอริยสงฆ์หลวงปู่ศุข พุทธคุณ 
                       เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชัยชนะด้วยความสันติด้วยเมตตามหานิยม แคล้วคลาด 
                       ปลอดภัย กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ศุขบารมีสูงส่ง

                   ๕. วัดปทุมธาราม (วัดหนองบัว) มหัศจรรย์ศูนย์รวมพระบรมสารีริกธาตุ นมัสการหลวงปู่นะ ศิษย์สายหลวงปู่
                        ศุข พุทธคุณ ชัยชนะจากศีลธรรคุณงามความดีเหนือสิ่งอื่นใด ขจัดภัย แก้เคราะห์เสริมบารมี เมตตามหา
                        นิยม

                    ๖. วัดสองพี่น้อง เยือนดินแดนถิ่นกรุงเก่าแพรกศรีราชา พุทธศาสนาเมืองโบราณเมื่อ  ๘๐๐ ปี เมืองหน้า
                        ด่านกรุงสุโขทัย พุทธคุณ เย้นสงบพบแก่นธรรม

                    ๗. วัดมหาธาตุ เยือนถิ่นพระอารามหลวงเมืองแพรกศรีราชา ศูนย์กลางพุทธศาสนาเมืองโบราณ
                        เมื่อ ๘๐๐ ปี เมืองหน้าด่านสุโขทัย พุทธคุณเย็นสงบพบแก่นธรรม  

                    ๘. วัดพระแก้ว หนึ่งเดียวในสยาม พระพุทธรูป Unseen in Thailand มหาเจดีย์ราชินี
                         เอเซียอาคเนย์ พุทธคุณ ชัยชนะความเป็นหนึ่งแห่งการเหลือกินเหลือใช้ มั่งมีศรีสุข กราบไหว้ขอพรพระ
                         ฉาย  พุทธรูปโบราณ อายุ ๑,๐๐๐ ปี แฝงด้วยปริศนาธรรมมีทับหลังนารายณ์

                    ๙. วัดโคกดอกไม้ นมัสการหลวงพ่อพร้าบารมีสูงส่ง อาบน้ำพระพุทธมนต์อริยสงฆ์
                        พุทธคุณ ชัยชนะจากการปัดเป่าแคล้วคลาด จากร้ายกลับกลายเป็นดี อยู่ยงคงกระพัน