Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชัยนาท ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 

กิจกรรม   วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อบรมปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ ให้ธรรมะ" ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาท บ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

 

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
                            - การทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้งพระสงฆ์ ๒๕ รูป
                            - การทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าอาหารคาว - หวานแด่พระสงฆ์
                            - พิธีเจริญพระพุทธมนต์
                            - พิธีสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
                            - พิธีถวายผ้าป่า "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" และผ้าป่าโครงการมเหสักข์ - 
                              สักสยามมินทร์
                            - ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระสุธีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะภาค ๓
                              เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร และการเจริญจิตตภาวนา     
                            - พิธีเวียนเทียน