Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

วัดป่าสัก

ประวัติหลวงพ่อกำจัด วัดป่าสัก (พระครูสุจิตต สังวรคุณ) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลวงพ่อเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๓ ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โยมพ่อเป็นชาว อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา (ตอนโยมพ่อของหลวงพ่อบวชพระรวยเป็นกรรมวาจารย์ (หลวงพ่อรวยวัดตะโก อยุธยาซึ่งโยมพ่ออายุตอนนี้ ๘๓ ยังมีชีวิตอยู่)โยมแม่เป็นชาวตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อกำจัด ได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดเทพกุญชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอุปัชฌาย์ พระมงคลธรรมภาณี หรือหลวงปู่มัง (ศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่อ่ำ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเทพกุญชรวราราม(ธรรมยุติ มรณภาพแล้ว..) พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพรหมจริยาริทร(เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ลพบุรี) หลวงพ่อสังกัดนิกายธรรมยุติและเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเดินธุดงค์มาที่จังหวัดชัยนาท (แท้จริงตั้งใจเดินทางไปวัดหลวงปู่แหวน) แต่พอธุดงค์มาถึงที่หลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ท่านได้มาปักกลดในบริเวณที่ของนายสมาน ภูมิเมือง ต่อมาได้มีโยมผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ป่าสักถวายผืนแรก(เป็นผืนนาเก่า)จำนวน ๑๒ ไร่ ผู้ที่ซื้อถวายคือ คุณยุพิน อมาตยกุล ซึ่งเป็นชาวพระนคร และต่อมาหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัดและถาวรวัตถุต่างๆ และได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสักรูปแรก เป็นเจ้าคณะตำบลหางน้ำสาครธรรมยุติ และได้รับสมณศักดิ์ ตราตั้งเจ้าคณะตำบลชั้นโทในนาม พระครูสุจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่ออยู่สาย..วรคุณ..สายหลวงปู่อ่ำหรือพระเทพวรคุณ...จึงได้สร้อยชื่อวรคุณติดตามมา และหลวงพ่อได้ก่อสร้างเจดีย์รายองค์ใหญ่และได้สร้างโบถส์ ซึ่งมี คุณโยมอุปถัมภ์หลวงพ่อในการสร้างคือ คุณหญิงใหญ่ เสถียรสุต กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ หลวงพ่อได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่น จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล

..................................................................................