Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดป่าสัก

ประวัติหลวงพ่อกำจัด วัดป่าสัก (พระครูสุจิตต สังวรคุณ) ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลวงพ่อเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๓ ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โยมพ่อเป็นชาว อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา (ตอนโยมพ่อของหลวงพ่อบวชพระรวยเป็นกรรมวาจารย์ (หลวงพ่อรวยวัดตะโก อยุธยาซึ่งโยมพ่ออายุตอนนี้ ๘๓ ยังมีชีวิตอยู่)โยมแม่เป็นชาวตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อกำจัด ได้บรรพชาอุปสมบท ณ วัดเทพกุญชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระอุปัชฌาย์ พระมงคลธรรมภาณี หรือหลวงปู่มัง (ศิษย์หลวงปู่มั่น หลวงปู่อ่ำ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเทพกุญชรวราราม(ธรรมยุติ มรณภาพแล้ว..) พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพรหมจริยาริทร(เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ลพบุรี) หลวงพ่อสังกัดนิกายธรรมยุติและเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเดินธุดงค์มาที่จังหวัดชัยนาท (แท้จริงตั้งใจเดินทางไปวัดหลวงปู่แหวน) แต่พอธุดงค์มาถึงที่หลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ท่านได้มาปักกลดในบริเวณที่ของนายสมาน ภูมิเมือง ต่อมาได้มีโยมผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ป่าสักถวายผืนแรก(เป็นผืนนาเก่า)จำนวน ๑๒ ไร่ ผู้ที่ซื้อถวายคือ คุณยุพิน อมาตยกุล ซึ่งเป็นชาวพระนคร และต่อมาหลวงพ่อได้เริ่มสร้างวัดและถาวรวัตถุต่างๆ และได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสักรูปแรก เป็นเจ้าคณะตำบลหางน้ำสาครธรรมยุติ และได้รับสมณศักดิ์ ตราตั้งเจ้าคณะตำบลชั้นโทในนาม พระครูสุจิตตสังวรคุณ (หลวงพ่ออยู่สาย..วรคุณ..สายหลวงปู่อ่ำหรือพระเทพวรคุณ...จึงได้สร้อยชื่อวรคุณติดตามมา และหลวงพ่อได้ก่อสร้างเจดีย์รายองค์ใหญ่และได้สร้างโบถส์ ซึ่งมี คุณโยมอุปถัมภ์หลวงพ่อในการสร้างคือ คุณหญิงใหญ่ เสถียรสุต กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ หลวงพ่อได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่น จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล

..................................................................................