Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

หัวใจเศรษฐี

บทความดีๆ ทุกวี่ทุกวัน
บทความที่ ๓/๒๕๕๗
๒  ตุลาคม ๒๕๕๗

ถ้าใครปรารถนาจะเป็นเศรษฐี หรือคนร่ำรวยในภายภาคหน้าหรือในอนาคตก็ต้องพยายามท่องคาถาทั้ง ๔ ตัวนี้ คือ อุ อา กะ สะ ไว้ให้ขึ้นใจเสียแต่วันนี้ และต้องหมั่นท่องไว้อยู่เสมอมิได้ขาด รับรองว่าจะสามารถเป็นเศรษฐีได้ในเวลาไม่ช้านัก และค่อนข้างแน่นอน ข้อสำคัญต้องถือหลักสี่ประการนี้ไว้ให้มั่น คือ
...ประการแรก ต้องเป็นคนหมั่นขยันในการแสวงหาความรู้ วิชาการต่าง ๆ ตลอดจนวิชาชีพ ที่ตนต้องการให้รู้จริงและชำนาญที่สุด ต้องขยันทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ ต้องขยันทำมาหากิน และต้องรู้จักศึกษาและแสวงหาความรู้ไว้สำหรับรักษาตัวเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว
... ประการที่สอง ต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ตลอดรักษาวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาอย่าให้สูญเสียไปและพยายามเพิ่มพูนอยู่เสมอ
... ประการที่สาม ต้องรู้จักคบมิตรที่ดี มิตรที่มีความรักใคร่ แนะนำแต่สิ่งที่มีประโยชน์แก่เรา ตลอดจนเป็นผู้สามารถร่วมสุข ป้องกันช่วยเหลือเราได้ ในยามที่มีภัย หรือ ความเดือดร้อนเพราะความประมาท และควรเว้นจากมิตรไม่ดี ๔ จำพวก คือ

. คนปอกลอกคิดเอาแต่ได้จำพวกหนึ่ง
. พวกดีแต่พูดเรื่องไร้สาระหาประโยชน์มิได้ เวลาออกปากก็พึ่งอะไรไม่ได้
. พวกที่สามพวกหัวประจบทำดี ทำชั่วก็คล้อยตาม ไม่ห้ามปราม ซ้ำต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลังยังนินทาซะอีก พวกที่ชอบชักชวนเราไปในทางไม่ดี
. ต้องรู้จักใช้สอยหรือดำรงชีวิตให้เหมาะแก่ฐานะความเป็นอยู่ และรายได้ที่ได้รับไม่ให้ฟุ่มเฟือย ทิ้ง ๆ ขว้างๆ สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หรืออยู่อย่างฝืดเคือง ทำตัวลำบากพร้อมกันนี้ทุกวันก่อนนอนอนควรสำรวจว่า ได้ทำครบ ๔ อย่างหรือยัง ถ้ายังทำไม่ครบก็ต้องรีบพยายามทำให้ครบ แค่นี้เท่านั้นท่านก็จะมีโอกาสเป็นเศรษฐีสมใจ

.........................................................................