Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

มีไปทำไม

บทความดีๆ ทุกวี่ทุกวัน
บทความที่ ๖/๒๕๕๖
๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

มีเงินนับแสนนับล้าน แต่ใช้จริงวันละ ๒๐๐ บาท มีไปทำไม

มีเตียงใหญ่โตมโหฬารแต่นอนจริงแค่เต็มแผ่นหลัง มีไปทำไม

มีกฎหมายนับพันมาตราแต่อาชญากรเต็มบ้านเมือง มีไปทำไม

มีพระไตรปิฎกอยู่เต็มตู้แต่ไม่เคยเปิดดู มีไปทำไม

มีพี่น้องนับสิบคนแต่แตกความสามัคคีกันทุกคน มีไปทำไม

มีตาอยู่สองข้างแต่ไม่เคยมองหาสิ่งดีดีเลย มีไปทำไม

มีบ้านใหญ่อย่างกับวังแต่อยู่กัน ๔ คนพ่อแม่ลูก มีไปทำไม

มีนาฬิกาแสนแพงแต่มาไม่ตรงเวลา มีไปทำไม

มีภรรยาที่แสนดีแต่ไม่เคยแบ่งเวลาให้เธอเลย มีไปทำไม

มีวัดอยู่แทบทุกหมู่บ้านแต่ศีลธรรมของคนแย่ลงทุกวัน มีไปทำไม

มีมือมีเท้าสมบูรณ์แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย มีไปทำไม

มีรถหลายคันแต่ใช้จริง ๆ คันเดียว มีไปทำไม

มีเวลาอยู่ในโลกไม่ถึงร้อยปีแต่แบ่งเวลาไปริษยาคนอื่น มีไปทำไม

มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยไปปรนนิบัติท่านเลย มีไปทำไม

มีหูอยู่สองข้างแต่ไม่เคยฟังธรรม มีไปทำไม

มีปัญญาอยู่กับตัวแต่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีไปทำไม

..........................................................

ที่มา..ว.วชิรเมธี