Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

๙ มงคล

บทความทางพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๑๑/๒๕๕๗
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑. ใจมงคลทุกอย่างในชีวิตของคนเรานั้น “ใจ” นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางทั้งที่ดีและไม่ดีได้ ดังนั้นการเริ่มมงคลใด ๆ จึงควรเริ่มที่ “ใจ” ก่อนเป็นอันดับแรก นั่นคือการทำจิตใจดีให้มีขึ้นทุก ๆ วัน วิธีง่าย ๆ คือ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่คิดเรื่องร้าย ๆ ไปก่อน ไม่บริโภคความโกรธเป็นอาหารเช้า แต่ให้เริ่มต้นทุกเช้าด้วยการ “คิดแต่เรื่องดี ๆ ” จะทำให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพลังบวกที่จะดึงดูดให้คนอยากเข้าใกล้ กลายเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นมงคลข้อแรก

๒. วาจามงคล คือ การพูดจาดี ซึ่ง “ดี” ในที่นี้หมายรวมถึง เนื้อหา ถ้อยคำน้ำเสียงที่ใช้เจรจาพาที กับผู้อื่นทั้งคนใกล้ชิดที่เป็นญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ร่วมงาน รวมถึงคนไม่รู้จักที่เราต้องโอภาปราศรัยด้วย พูดง่าย ๆ ว่าให้ใช้ “วาจาภาษาดอกไม้” กับทุก ๆ คนทุก ๆ ระดับ คนพูดดีไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับ เป็นมงคลข้อสองที่เราควรปฏิบัติ

๓. กายมงคล คือ การแต่งกายให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ จะทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ถูกตำหนิติเตียน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นมงคลข้อที่สาม เพราะการไม่ถูกใครว่าย่อมเป็นสิ่งดีที่เป็นมงคลแก่เราตลอดวัน และหากจะใส่เสื้อผ้าตามหลักโหราศาสตร์เพื่อเสริมความมั่นใจหรือสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นก็ย่อมได้ แต่ก็ต้องดูให้เหมาะด้วย เช่น ไม่ใส่สีม่วงไปในงานแต่งงานที่เจ้าภาพเขาถือว่าเป็นสีแม่ม่าย แม้ว่าจะเป็นสีที่เขาบอกว่าเป็นสีแห่งโชคลาภของเราวันนั้นก็ตาม

๔. ครอบครัวมงคล คือ การสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวของเรา เพราะครอบครัว เป็นพื้นฐานแรกที่จะช่วยสร้าง “สมาชิกมงคล” ให้แก่ชุมชนและประเทศชาตินั่นก็คือ ผู้ที่เป็นพ่อแม่ ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวให้ถูกต้อง เหมาะสม ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูก ๆ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน

๕. บ้านมงคล หมายถึง การจัดบ้านเรือนของเราให้สะอาดสะอ้าน ไม่รกเป็นรังหนูเพราะบ้านเรือน ที่โล่งสะอาด เรียบร้อย ก็เป็นการจัดฮวงจุ้ยที่ช่วยเสริมให้ผู้อยู่อาศัยให้เกิดความปลอดโปร่ง สบายใจ ไม่อึดอัด หงุดหงิด เพราะหาของไม่เจอ หรือเดินไปไหนในบ้านก็เตะโน่นเช่นนี่ เหมือนมีอุปสรรคขัดขวางตลอดเวลา บ้านที่สะอาดมีระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นมงคลข้อที่ห้า

๖. เพื่อนมงคล คือ การคบหาเพื่อนที่ดีไว้เป็นสหาย เพราะเพื่อนที่ดีย่อมมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ส่วนเพื่อนที่ไม่ดีมีแต่พาเราไปสู่หนทางแห่งความหายนะ เหล่านี้คบแล้วก็พาเราไปสู่ทางเสื่อมเสียทั้งสิ้น ส่วนเพื่อนแท้ คือ มิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข แนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เมื่อเราทุกข์ก็ทุกข์ด้วย และหาทางช่วยเหลือ เมื่อสุขก็พลอยยินดี ไม่ริษยาเรา เป็นต้น การมีมิตรดีจึงเป็นมงคลอีกข้อ

๗. ที่ทำงานมงคล ก็ใช้หลักเช่นเดียวกับบ้านมงคล นั่นคือต้องให้สถานที่ทำงานของเราสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าทำทั้งหมดไม่ได้ อย่างน้อยที่สุดโต๊ะทำงานของเราก็ให้สะอาด สวยงาม ไม่รกหรือมีของกองสุมจนหาที่ว่างไม่ได้และแม้แต่เราเองก็ไม่อยากนั่ง

๘. อาหารมงคล คือ อาหารที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อตัวเรา และไม่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ทองหยิบทองหยอด แม้จะชื่อดีแต่อาจจะทำให้เราเป็นเบาหวาน หรือเป็นโรคอ้วนได้ ดังนั้นจึงควรงดหรือกินแต่น้อยพอประมาณ แล้วไปกินผลไม้ชื่อมงคลอื่นแทน เช่น ส้มเช้ง ทับทิม กล้วยหอม เป็นต้น

๙. กรรมมงคล กรรม ก็คือการกระทำ หมายถึงให้เราพยายามทำสิ่งที่ดี ๆ ให้ได้ทุกวัน หรือวันละเล็กละน้อย ถือว่าเป็นการสะสมบุญกุศลที่เป็นอีกมงคล ซึ่งจะส่งผลให้เรามีความสุขกาย สบายใจ เช่น ไหว้พระระลึกถึงพระรัตนตรัย ระลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ก่อนออกจากบ้านทุกวัน เป็นต้น

นี่คือความเป็นมงคลที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทนำมาฝากท่านผู้อ่าน

..........................................