Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

เรื่องไม่สำคัญ

บทความทางพระพุทธศาสนา
บทความที่ ๑๒/๒๕๕๗
๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๗

ไม่สำคัญว่า ... คุณขับรถยี่ห้ออะไร ?

สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง

ไม่สำคัญว่า ... คุณมีเสื้อผ้าทันสมัยกี่ชุดในตู้ ?

สำคัญว่า ...คุณเคยให้เสื้อผ้าแก่คนที่ “ขาดแคลน" ได้ใส่กี่ชุด

ไม่สำคัญว่า ... คุณมีฐานะอะไรในสังคม?

สำคัญว่า ... คุณ " วางตัว " ในระดับไหน

ไม่สำคัญว่า ... คุณมีเงินทองทรัพย์สินมากเท่าไหร่ ?

สำคัญว่า ... สิ่งที่คุณมี มันมี "อำนาจ " ชี้ขาดชีวิตคุณแค่ไหน

ไม่สำคัญว่า ... เงินเดือนของคุณเท่าไร ?

สำคัญว่า ... คุณเคยสละมันเพื่อช่วยเหลือสังคมกี่ครั้ง

ไม่สำคัญว่า ... คุณมีเพื่อนกี่คน ?

สำคัญว่า ... คุณเป็น " เพื่อนแท้ " กับใครบ้าง

ไม่สำคัญว่า ... คุณมีตำแหน่งการงานอะไร ?

สำคัญว่า ... คุณทำงานสุด "ความสามารถ" แล้วรึยังที่มา  ว.วชิรเมธี