Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

บุญจากการบริจาคร่างกาย_ดวงตา_โลหิต‬

มีอยู่วันหนึ่งคุยโทรศัพท์ คุยกับคุณ Aoddy ญาติธรรมฝ่ายเผยแพร่ของผม คุณAoddy ได้ขอให้ช่วยพิสูจน์ทราบว่า ผลบุญจากการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน มีบุญอย่างไรและอีกปัญหาหนึ่ง คือ คนไม่กล้าบริจาคดวงตา หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว คือกลัวเกิดมาตาบอดนี่คือปัญหาที่ตั้งโจทย์ให้ผมช่วยหาคำตอบ

เออ ! คำถามแบบนี้เข้าท่าดีนะ น่าติดตามพิสูจน์ทราบพอดีคุยกับมารน้อยนึกขึ้นได้ ลองให้มารน้อยนำไปพิสูจน์ทราบแทนได้ผลมาอย่างไรบ้างขอรายงาน มารน้อยเลยขออนุญาตท่านผู้ปกครองอยู่ชั้น 2 ของสวรรค์ดาวดึงส์ขอช่วยแนะนำหน่อย ท่านเมตตาให้พบ

รายแรก นางฟ้าชื่อ พิมพกา สมัยยังมีชีวิต บ้านอยู่อยุธยาแถววัดใหญ่ชัยมงคล ท่านบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ ถึงแม้ลูกๆ จะคัดค้านแล้ว กลัวไม่ได้เผาศพแม่แต่เธอก็ไม่เปลี่ยนใจ ให้บริจาคร่างด้วยเจตนาที่มั่นคง ด้วยเห็นว่าร่างของเราเมื่อตายเราใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว ถ้าเผาก็แค่ได้กระดูกเหลืออยู่ไม่มีประโยชน์เลย สู้นำไปให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้จัก เกิดประโยชน์กว่านี่คือจิตเป็นกุศลที่นางฟ้าท่านนี้ตั้งใจไว้

ดังนั้นเมื่อเธอสิ้นชีวิตลงลูกๆ จึงจำเป็นต้องทำตามเจตนารมณ์ของแม่ที่สั่งไว้ ด้วยผลบุญจากการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์ได้เรียนนี้ ส่งผลให้วิญญาณของเธอไปจุติที่ชั้นดาวดึงส์ในระดับสูง (หมายความว่าในสวรรค์ชั้นต่างๆ ก็มีการแบ่งย่อยไปอีก ผู้มีบุญมากก็จะอยู่ในระดับสูงกว่าผู้มีบุญน้อยในสวรรค์ชั้นเดียวกัน)

หลังจากอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่นาน ผลจากการที่เธอตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งศีลและภาวนา มีผลในบุญของเธอมากขึ้นจนวิญญาณของเธอเลื่อนไปจุติอยู่ที่สวรรค์ชั้น 3 คือ “ยามา” ชุดเครื่องทรงปกติ ชั้นยามานี้ชุดจะเป็นสีขาวเงินใสๆ แต่ชุดของนางฟ้าพิมพกานี้พิเศษกว่านางฟ้าในชั้นนี้ ด้วยบุญของการตั้งใจบริจาคร่างเป็นทานความรู้ชุดของเธอจึงเป็นชุดสีทองใสสว่างสวยงามมาก

รายที่สอง เป็นชาย เป็นชาวนนทบุรีตายมา 20 ปีแล้ว เป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงส์ ด้วยบุญที่ท่านบริจาคดวงตาไว้เป็นทาน ด้วยจิตที่จะบริจาคตาเพื่อช่วยคนตาบอดให้ได้มีตามองเห็น เพราะตายไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเผาทิ้งไปก็สูญเปล่า ผลบุญนี้ทำให้เทวดาท่านนี้มีดวงตาพิเศษกว่าเทวดาในชั้นเดียวกัน คือมีตาทิพย์มองเห็นทั้งสามโลกได้ ครับที่คนเขากลัวกันนักว่าจะเกิดใหม่ตาบอดถ้าบริจาคดวงตา คิดกันได้อย่างไรหนอมันคนละกายที่เกิดใหม่ก็คือร่างใหม่ ตาดวงใหม่ยิ่งส่งผลดีเสียอีก อาจจะกลายเป็นคนตาทิพย์ตาสวยเสียอีกด้วย เพราะการบริจาคดวงตาเป็นผลบุญยิ่งใหญ่นัก

ในการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะใดๆ เมื่อสิ้นชีวิตแล้วนั้น ถ้าอยากให้เกิดบุญสูงสุด ต้องคิดให้เป็นวิปัสสนาด้วย คือคิดว่าร่างกายนี้มีแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เมื่อตายแล้วหาประโยชน์อะไรไม่ได้ ทิ้งไว้ก็เน่าเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเราจะไม่ยึดติดกับร่างกายเน่าๆนี้ เมื่อตายไปแล้วร่างกายทั้งหมดส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เราขอบริจาคให้โดยมิได้คิดผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น คำว่าการมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เป็นที่ต้องการของเราอีกแล้ว ถ้าเราคิดเพียงว่าการบริจาคร่างกายนี้ให้เป็นผลบุญเกิดกับเราอีก นี่คือการคิดที่เจือกิเลส ผลบุญเกิดแน่นอน แต่น้อยกว่าการคิดบริจาคแบบปล่อยวาง

สรุป การบริจาคร่างกายหรืออวัยวะใดๆ ก็ตาม ผลบุญกับผู้บริจาคแน่นอนและเน้นย้ำเรื่องการบริจาคดวงตา ท่านไม่ต้องกลัวตาบอดในชาติต่อไป มีแต่ผลบุญบริจาคตานี้จะทำให้ตาทิพย์ ตาสวยเสียอีกด้วย เข้าใจแล้วนะครับ


ที่มา FBมารน้อย บัญชาเทพ

......................................................................