Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล

วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโคกดอกไม้ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นายบรรเจิดพ อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พสกนิกรชาวจังหวัดชัยนาท ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโคกดอกไม้ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ดำเนินการจัดงานร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง