Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระสังฆาธิการจังหวัดชัยนาท

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระสังฆาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะ 3 เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมกล่าวปฏิสันถารแก่คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน อาทิ นายอำเภอเมืองชัยนาท วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ พร้อมจัดโครงการ ฯ

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง