Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผุู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปทุมธาราม ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ทั้งนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท ี่รับเป็นเจ้าภาพถวายเคร่ืองกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช อีกด้วย

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง