Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการปั่่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิงแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท #จัดโครงการปั่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม# เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการปั่น ฯ จำนวนกว่า 1,000 คน และร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นพยุง ณ วัดป่าสัก ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ได้มีรายการ easy life ธรรมดี ได้ดี มาดำเนินรายการในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ