Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง (ไวยาวัจกร)

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการอบรมบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ไวยาวัจกร) จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ และมีนายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบ ด้วย บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา และไวยาวัจกร รวมทั้งสิ้น 159 รูป/คน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ