Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทช่วยผู้ประสบภัยนำ้ท่วม

คณะสงฆ์จัังหวัดชัยนาท โดยพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้ พระมหานคร จรณธมฺโม เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท เดินทางไปบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25~26 สิงหาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ตามภาระพันธกิจด้านสาธารณะสงเคราะห์ อันเป็นภาระกิจ ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ในการนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ประสานและปรนนิบัติ คณะสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ