Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2560 คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นพิธีขอขมา ปลงผมนาค จำนวน 89 รูป และในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นพิธีมอบผ้าไตร และอุปสมบท โดยมี พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทในจังหวัดชัยนาท กว่า 200 รูป/คน

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ