Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดประสบภัยน้ำท่วม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ได้ออกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมวัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า มีวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จำนวน 4 วัด ในอำเภอสรรพยา ประกอบด้วย 1.วัดมะปราง 2.วัดวังสาคร 3.วัดสมอ และ 4.วัดไผ่ล้อม ในเบื้องต้นได้ร่วมกับพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท ออกให้ความช่วยเหลือถวายข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ในอารามดังกล่าว ตรวจพบ อาคาร กุฎิ โบสถ์ เกิดความเสียหาย

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ