Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

ในปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ด้วยจังหวัดชัยนาท แจ้งให้ทุกส่วนราชการ ดำเนินการเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยดำเนินการผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เพื่อสร้างสร้างการรับรู้ให้กว้างขวาง ตั้งแต่บัดนี้และตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)


อ่านเพิ่มเติม...

งานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา วีรบุรุษขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มน้ำน้อย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา วีรบุรุษขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มน้ำน้อย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลือไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดชัยนาท ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง