Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

ข่าวบุคลากร

บุคลากรใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

(3 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)

นางสาวมาลินี  สวยค้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท