Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

ข่าวสำนักพุทธ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

                

          นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดไร่ขิง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...