Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวสำนักพุทธ

ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

                

          นางศิริพร  เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ วัดไร่ขิง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...