Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการ ศีล 5

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานขับเคลื่อนฯ พระเทพปัญญาภรณ์ และคณะฯลฯ ลงพื้ันที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา"

ดำเนินการประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา" แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง