Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวและความเคลื่อนไหว

พิธีเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

พิธีทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา "ประปฐมเจดีย์ทอง"

การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท

บทความ อื่นๆ ...