Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

บทความ

วัดธรรมามูลวรวิหาร

หลวงพ่อธรรมจักร  วัดธรรมามูลวรวิหาร

 

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านธรรมามูล หมู่ที่ ๑ ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  พื้นที่วัดตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล โดยแบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ ชั้นแรกเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ ชั้นสองเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ กุฏี หอสวดมนต์ และฌาปนสถาน ชั้นสามเป็นที่ตั้งกุฏีและสวนไม้นานาชนิด ชั้นสี่เป็นที่ตั้งพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ อาคารเสนาสนะต่างๆ  ปูชนียวัตถุมี "หลวงพ่อธรรมจักร" ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร "หลวงพ่อโต" สมัยสุโขทัย รอยพระพุทธบาทจำลอง ใบเสมาคู่เป็นศิลาทรายสีแดง  ศิลปสมัยอยุธยา และมีเจดีย์ใหญ่ปรากฏแต่ฐานทำด้วยอิฐก้อนใหญ่เรียงซ้อนกัน

เขาธรรมมามูล งานตักบาตรเทโว

วัดธรรมามูล เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งวงศ์สุโขทัย (พระร่วง) หรือพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้าง มีหลักฐานคือพระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ที่พังลงมา และพระเครื่อง (พระร่วง) เป็นจำนวนมาก อีกอย่างหนึ่งก็มีใบเสมาคู่ เป็นศิลปะสมัยอยุธยาเป็นหลักฐาน สำหรับพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งผู้สร้างวัดได้นำมาประดิษฐานไว้ในทะเบียนวัดได้ระบุประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ เป็นปีที่สร้างวัด กำหนดไว้เพื่อความสมบูรณ์ เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เมื่อแม่น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจึงย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นบนไหล่ภูเขาอันเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เคยเสด็จประพาส รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดแห่งนี้ด้วย...

 

.

สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยนาท

 

 

ลำดับที่ ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
๑. สระไม้แดง ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ๐-๘๗๘๔๒-๗๐๕๕,๐-๕๖๔๒๔-๒๐๐
๒. โคกโตนด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี ๐-๘๐๑๑๖-๒๕๙๘
๓. ทุ่งกระถิน ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี ๐-๘๑๙๙๔-๖๗๕๓,๐-๕๖๔๑๓-๑๐๓
๔. ช่องลม ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี ๐-๘๗๑๒๖-๐๙๘๓
๕. โฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี ๐-๘๑๓๗๙-๓๐๖๘
๖. บ้านใหม่สิริวัฒนาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา ๐-๕๖๔๕๑-๐๕๐
๗. หนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท ๐-๕๖-๔๕๖๐๕๘
๘. พระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ๐-๘๑-๓๖๔-๖๐๑๕
๙. ไผ่ล้อม ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ๐-๘๙๙๖๑-๓๑๙๙
๑๐. กรุณา ต.บางหลวง อ.สรรพยา ๐-๘๒๗๖๗-๒๔๙๗
๑๑. ตะกู ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา ๐-๘๑๗๐๔-๑๗๑๑
๑๒. โพธิ์งาม ต.บางหลวง อ.สรรพยา ๐-๘๓๑๘๗-๙๒๔๐
๑๓. ปากคลองมะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ ๐-๘๗๑๙๖-๔๐๐๙
๑๔. บ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ ๐-๘๔๘๘๖-๗๘๕๕
๑๕. ดงพระเจดีย์ ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง ๐-๘๖๐๔๔-๓๖๔๔
๑๖. ป่าสัก ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ๐-๘๐๗๘๙-๒๒๙๕

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

หลวงปู่ศุข  วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตก ส่วนทางด้านเหนือมีแม่น้ำท่าจีน มีลักษณะเป็นเกาะ มีถนนสำราญประชาราษฏร์เป็นคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.   ๒๔๔๒ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน พื้นปูด้วยหินอ่อน มีภาพจิตรกรรมภายใน ศาลาการเปรียญ   กว้าง ๔๘ เมตร ยาว ๙๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น หอสวดมนต์กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓   เป็นอาคารคอนกรีต กุฎีสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้และมีวิหารสำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถพระพุทธรูปเก่าเรียก "หลวงพ่อหิน" ขนาดพระเพลากว้าง ๕๐ นิ้ว และมีรูปหล่อของหลวงพ่อสุข อดีตเจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า "วัดปากคลอง" ตามชื่อบ้าน เดิมมีนามว่า "วัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่า" แต่ต่อมาคำว่า "อู่ทอง"ตัดหายไป การสร้างวัดแรกเริ่มนั้นมีสองสามีภรรยาได้     บริจาคที่ดินเป็นที่สร้างวัดและมีบุตรชายชื่อ "สุข" ต่อมาได้อุปสมบทและได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ปกครองวัดนี้ ชาวบ้านเรียกว่า " หลวงปู่สุข" ได้ไปบวชที่อื่นและออกธุดงค์เป็นเวลานาน ประมาณ ๑๐ ปี แล้วกลับมาเยี่ยมโยมบิดามารดา และได้เป็นเจ้าอาวาสดังกล่าว วัดปากคลองมะขามเฒ่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๔๔๐

วัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากกิตติศัพท์ความร่ำลือในด้านวิชาอาคมของหลวงปู่ศูขที่แม้แต่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย" ยังได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์รำเรียนวิชาอาถาอาคมจากหลวงปู่ศุข ปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาและนักท่องเที่ยว    มากราบไหว้หลวงปู่ศุขอยู่มิได้ขาด ทำให้วัดปากคลองมะขามเฒ่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท