Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ความพึงพอใจการให้บริการ


ความพึงพอใจการให้บริการ
ดีเยี่ยม
2  50%
ดี
1  25%
ดีมาก
1  25%
ปรับปรุง
0  0%
พอใช้
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  4
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 16:30
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:04