ท่องเที่ยววิถีไทยชัยนาท

คณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีไทยชัยนาท ถวายคำแนะนำแก่วัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธของวัดนำร่อง จำนวน 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท
 


image วิดีโอ

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361