วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวล

วัดไกลกังวลเป็นวัดราษฎร์ สังกัดนิกายมหานิกาย วัดไกลกังวลเคยเป็นวัดร้างยาวนานถึง 22 ปี และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่

โดย"หลวงพ่อสังวาลย์  เขมโก"  ที่นี่ีมีศาสนสถานและประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงามนั่นก็คือถ้ำแก้วจำลองที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ถ้ำแก้วที่ถูกเนรมิตขึ้นมามีความงดงามระยิบระยับราวกับผนังถ้ำถูกสร้างขึ้นด้วยเพชรเลยทีเดียว และจะพบบรรยากาศโดยรอบวัดมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งสี่ด้าน โอบล้อมไปด้วยต้นไม้และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บริเวณวัด เช่น กวาง เก้ง นกยูง เป็นจำนวนมาก โดยมีการเลี้ยงในลักษณะเป็นสวนสัตว์เปิดไม่มีกรง นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแวะให้อาหารสัตว์ได้อีกด้วย

ปัจจุบันเปิดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ถือศีล 8 ของผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม   การขึ้นบนเขาไปไหว้รอยพระพุทธบาทบนยอดเขาทางวัดไม่อนุญาติให้รถจักรยานยนต์ขับขึ้นไปบนอุโบสถบนเขาเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและอาจจะทำให้สัตว์ป่าตกใจ จึงมีรถสองแถวของชาวบ้านบริการให้นักท่องเที่ยว

เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท  สำหรับรถยนต์สามารถขับขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยตัวเองได้เลย

ที่ตั้งวัด : อยู่บนเขาสารพัดดี   ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จ.ชัยนาท ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 48 กิโลเมตร 

วัดเปิดทำการ : ประตูวัดเปิด 05.00 – 18.00 น. บนเขาเปิด 07.45 – 16.30 น.

เส้นทาง : วัดไกลกังวล(เขาสารพัดศรีเจริญธรรม) https://goo.gl/maps/o7EfGL757HajUsxs9


image รูปภาพ
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361