ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7900  e-mail: director@onab.go.th
 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1
โทร 02-441-7903  

e-mail: ddirector1@onab.go.th

นางสาวชุติญา แก้วมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2
โทร 02-441-7908  

e-mail: ddirector2@onab.go.th

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3
โทร 02-441-7905  

e-mail: ddirector3@onab.go.th

 

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

email: inspector1@onab.go.th

 นายไกรยุทธ หอมไกรลาส
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

e-mail: inspector2@onab.go.th

นางพัชรินทร์ พัดทอง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

email: inspector3@onab.go.th

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

 e-mail: inspector4@onab.go.th

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260