พระจริยานิเทศก์

ข้อมูลทะเบียนพระจริยานิเทศก์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 พระครูสิริสุตากร สุรสกฺโก อายุ 53 พรรษา 33 นักธรรมชั้น เอก เปรียญะรรม 5 ประโยค  การศึกษาทางโลก ปริญญาตรี ศศ.บ. ปริญญาโท พธ.ม.

      วัดหนองอ้ายสาม ตำบล ไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  เบอร์โทร 081-973-6729   


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260