วัดเขาดิน

วัดเขาดิน ตั้งอยู่ที่ อ. หนองมะโมง จ.ชัยนาท หลายสิบปีก่อน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระธาตุ ที่นำมาจากประเทศอินเดียให้แด่พระครูอุดมชัยกิจ (หลวงพ่อบุญเกิด ปัญฑิโต) เจ้าอาวาสวัดเขาดิน เพื่อมาประดิษฐานที่วัดเขาดิน

วัดเขาดินได้รับการออกแบบโดย ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกๆปี จะมีประเพณีตักบาตรเทโวงานตามปฎิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท โดยพระสงฆ์ สามเณร จะเดินลงจากยอดเขาเป็นภาพที่สวยงาม

การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยใช้รถยนต์ตามถนนสายหนองมะโมง-วัดสิงห์ (ทล.3213) ห่างจากสี่แยกวงเวียนตลาดวัดสิงห์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กม. ผ่านบริเวณสี่แยกทางเข้าส่วนราชการของอำเภอหนองมะโมง ถัดจากสีแยกไปประมาณ 150 เมตร จะถึงบริเวณด้านหน้าวัด ปัจจุบันต้องใช้รถส่วนตัวเพราะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะไปถึงบริเวณวัด


image รูปภาพ
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260