วัดสรรพยาวัฒนาราม
วัดสรรพยาวัฒนาราม

วัดสรรพยาวัฒนาราม ตั้งอยู่ในตลาด ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภายในวัดปรากฏร่องรอยศิลปะสมัยอยุธยาหลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถหลังเก่า พระวิหาร ศาลาพระพุทธ หลวงพ่อพุทธสำเร็จ พระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าวัด และผู้คนยังนิยมมาสักการะรูปหล่อหลวงปู่เฟื่อง หรือพระปลัดเฟื่อง ธมฺมโชติ อดีตเจ้าอาวาสลำดับที่สอง ซึ่งเคร่งครัดพระธรรมวินัย ที่มรณภาพนานแล้ว แต่ญาติโยมยังศรัทธาเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เรื่องคงกระพันและของหายได้คืน

ประวัติ

 วัดสรรพยาวัฒนาราม ชัยนาท สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เดิมชื่อว่าวัดเสาธงหิน หรือ วัดวังหิน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมก่อนนี้ชื่อบริเวณหน้าวัดเป็นวังน้ำวน น้ำหมุนเป็นเกลียวเหมือนเสาหิน หลวงพ่อเขียวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก (พ.ศ.2415 - 2435 ) วัดวังหินเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสรรพยาวัฒนาราม เมื่อ พ.ศ.2495 ปีมะเส็ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2500 กรมศิลปากรยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน (มีข้อมูลในแบบสำรวจโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี) สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ (หลังเก่า) วิหาร และกลุ่มเจดีย์ เป็นต้น

ลักษณะเด่น

1.วิหารน้อย ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่ว ก่อซุ้มโค้งกลีบบัวมีประติมากรรมปูนปั้น "พระฉาย" หรือองค์พระพุทธเจ้าในท่าปางถวายเนตร ประทับเงาพระองค์บนหน้าผาเป็นพระอุเทสิกเจดีย์ให้คนเคารพ สันนิฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 25

2.พระพุทธรุปปางกราบพระบรมศพซึ่งหาชมยาก พบเพียงไม่กีวัดในประเทศไทย สำหรับที่นี่พระพุทธรูปดังกล่าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักพระรัตนตรัย กล่าวคือ มีพระพุทธเจ้าประทับนอนในหีบพระบรมศพ มีพระสงฆ์ ได้แก่ พระมหากัสสปะ (องค์สีทอง) พระอริยสงฆ์ นั่งสมาธิปลงสังเวช และพระสมมติสงฆ์นั่งชันเข่าในอาการเศร้าโศกเป็นตัวแทนของปุถุชน ทั้งหมดประกอบรวมเป็นหลักคำสอนหรือพระธรรมนั่นเอง ส่วนพระบาทยื่นออกมานอกหีบเป็นปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เพื่อให้พระมหากัสสปะถวายบังคม ก่อนไฟลุกไหม้พระบรมศพ ไม่เพียงสะท้อนสัจธรรมชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้น และชาวบ้านยังนิยมกราบไหว้พระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ เพื่อขอพรเกี่ยวกับสุขภาพให้หายจากอาการเจ็บป่วยหรือให้ร่างกายแข็งแรง

3.หลวงพ่อปลัดเฟื่อง ธมฺมโชติ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังประจำท้องถิ่น เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษชำนาญในเวทย์วิทยาคม

4.หลวงพ่อสำเร็จ พระประจำชุมชน ที่ชาวบ้านรวมใจกันสร้างเสร็จภายใน 1 วัน และปิดทองรอบองค์ด้วยพระพุทธรูปองค์เล็ก จำนวน 137,700 องค์ มีความเชื่อกันว่ากราบท่านครั้งเดียวจะได้รับพรจากพระนับแสนองค์

วันเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00น. - 16.00น.

ที่ตั้งวัด : ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท


image รูปภาพ
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361