วัดวิจิตรรังสิตาราม

วัดวิจิตรรังสิตาราม ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ได้มีการสร้างพระอุโบสถ 3 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางสระน้ำ มีความสวยงามตระการตา มีชื่อเรียกว่า “อุโบสถมหัศจรรย์ของโลก” พระอุโบสถหนึ่งเดียวที่นำดวงพระประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานไว้เป็นพุทธบูชา ให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและกราบไหว้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมความสวยงาม

พระครูปลัดอมร อติธัมโม เจ้าอาวาสวัดวิจิตรรังสิตาราม เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่ภายในวัดมีสระน้ำขนาดกว้างยาวประมาณ 50 เมตร เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ภายในวัดให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด จึงได้สร้างพระอุโบสถกลางสระน้ำขึ้น โดยท่านพระครูโสภณสีลวัตร หรือหลวงปู่เทียบ  พระสงฆ์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด ได้มีดำริให้ก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นกลางสระน้ำ โดยออกแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นพระอุโบสถ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 31 เมตร ภายในประดิษฐานพระประธาน พระพุทธสุวรรณรังสี ด้านข้างพระอุโบสถมีหอพระไตรปิฎกและหอระฆัง ส่วนชั้นกลางเป็นศาลาปฏิบัติธรรม และชั้นล่างเป็นลานอเนกประสงค์ และเป็นกุฏิแก้วประดิษฐานพระอุปคุต

ตัวอาคารสร้างขึ้นโดยใช้โทนสีขาว มีบันไดด้านหน้าทอดยาวขึ้นไปสู่พระอุโบสถ จุดเด่นสำคัญของพระอุโบสถแห่งนี้ และได้ชื่อว่าเป็น “อุโบสถมหัศจรรย์ของโลก” คือ การนำดวงประสูติ ดวงตรัสรู้ ดวงปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทั้งสามคราว ซึ่งก็คือ วันวิสาขบูชา ที่นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของโลก ไปประดิษฐานไว้บนหน้าบันของพระอุโบสถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

พิกัด GPS วัดวิจิตรังสิตาราม


image รูปภาพ
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260