๒๓ ต.ค. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมในพิธีขุดเจาะบ่อบาดาล ในความอุปถัมป์ จากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุกรสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีขุดเจาะบ่อบาดาล ในความอุปถัมป์ จากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุกรสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ณ วัดสระดู่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260