พศจ.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะสงฆ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ เพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลพระสังฆาธิการในระบบฐานข้อมูล และอื่นๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260