๒๘ ต.ค. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโพธิ์นิมิต ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส) พระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธาน (ฝ่ายสงฆ์) พร้อมด้วย พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ เตชปุญฺโญ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระอธิการถนอม จตฺตมโล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต และคณะสงฆ์อำเภอมโนรมย์ นายอำเภอมโนรมย์ หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชน ร่วมพิธี ฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361