๓๐ ต.ค. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวนิศาชล ดุลย์มา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดธรรมามูล วรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พระราชปริญัติสุทธี รองเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล วรวิหาร ประธาน (ฝ่ายสงฆ์) นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวชัยนาท เดินทางมาร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260