๑๔ พ.ย. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุเทพ คุ้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน โดยมี ศาลจังหวัดชัยนาท อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมในพิธี ฯ 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361