๑๕ พ.ย. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สภากาแฟ)

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุเทพ คุ้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สภากาแฟ) ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วยศาลจังหวัดชัยนาท อัยการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะสนทนาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดชัยนาท ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกัน ณ บ้านพักรับรองเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361