๑๕ พ.ย. ๖๖ พศจ.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเทพ คุ้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืน เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และจิตอาสากว่า ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรม  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361