๑๗ พ.ย. ๖๖ พศจ.ชัยนาท พศจ.อุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติและถวายการต้อนรับพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๓ และต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในพิธีมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุเทพ คุ้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและถวายการต้อนรับพระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๓ กรรมการมหาเถรสมาคม และต้อนรับนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในพิธีมอบบ้านโครงการสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐๐ ชุด ณ บ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361