มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c_11300461_252 ห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,461