มติมหาเถรสมาคม เรื่อง กรณีพระภิกษุอยู่ในที่พักสงฆ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และบิดเบือนคำสอนในพระพุทธศาสนา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c_11300461_251 บิดเบือนคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,461