วัดปากคลองมะขามเฒ่า

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 • ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 41 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
 • อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
  • 1. อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 15 เมตร x ยาว 30 เมตร
  • 2. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 22 เมตร x ยาว 45 เมตร 
  • 3. หอสวดมนต์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 16 เมตร x ยาว 20 เมตร 
  • 4. วิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 ขนาด กว้าง 16 เมตร x ยาว 16 เมตร 
  • 5. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 22 เมตร x ยาว 45 เมตร
  • 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง
  • 7. กุฎิสงฆ์                    จำนวน 6 หลัง
  • 8. ฌาปนสถาน          จำนวน 1 หลัง
  • 9. หอระฆัง                   จำนวน 1 หลัง
  • 10. โรงครัว                 จำนวน 1 หลัง
 • ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย
  • พระประธานประจำอุโบสถ (ปางมารวิชัย)  กว้าง 49 นิ้ว x สูง 34 นิ้ว
  • พระประธานประจำพระวิหาร (ปางมารวิชัย)  กว้าง 60 นิ้ว x สูง 98 นิ้ว
 • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2440 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร x ยาว 30 เมตร
 • ชื่อวัดปากคลองมะขามเฒ่า มาจาก เดิมมีต้นมะขามเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัด วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่อง วัดนี้มีความสำคัญ คือ เป็นวัดที่เคยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ นามว่า "พระครูวิมลคุณากร (ศุข)" หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนาม "หลวงปู่ศุข"  เกจิอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไป ต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์  ด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคม และเครื่องรางของขลัง ความนิยมในพระเครื่องหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ยังมีอยู่สูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 แต่ความเคารพศรัทธานั้นไม่เคยเสื่อมคลาย หลวงปู่ศุขยังได้สร้างพระเครื่องที่เรียกว่า "หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า" ซึ่งประชาชนนิยมนำไปสักการะบูชา


ภาพวาดสีน้ำมัน (พระครูวิมลคุณากร "หลวงปู่ศุข")

 • สถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ รูปเหมือนพระครูวิมลคุณากร “หลวงปู่ศุข” กรมหลวงชุมพร เจ้าแม่กวนอิม มณฑป (หลวงปู่ศุข ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456) พระอุโบสถ ซึ่งภายในพระอุโบสถได้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และมีข้าราชบริพารร่วมเขียนด้วย ทั้งหมดเขียนด้วยอักษรขอมผนังด้านใต้มีภาพเขียนที่บอกเวลาเขียนไว้คือปี พ.ศ. 2433
 • เจ้าอาวาสปัจจุบัน  นามว่า พระราชสุทธิโสภน  ปภากโร (หลวงพ่อทวน) ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า


ภาพถ่าย (พระราชสุทธิโสภน  ปภากโร "หลวงพ่อทวน")


image รูปภาพ
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,844