ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายจีรวิชญ์  นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       
   

 

 

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,893