ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 

นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี
นายไพฑูรย์  พลอาจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานพุทธศาสนสถาน
ว่าง
นักวิชาการศาสนา..................
งานพุทธศาสนาศึกษา

 

ว่าง
นักวิชาการศาสนา............
งานพุทธศาสนสมบัติ
นางสาวบงกช  สิทธิบรวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานแผนและกิจการพิเศษ
นางสาวเพชรรัตน์  เอมดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานอำนวยการและบริหารทั่วไป

 

 

 

 
นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี  หม้อแก้ว
พนักงานทำความสะอาด
 
       

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,900