บุคลากรประจำสำนักงาน

ทำเนียบบุคลากร 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

1. กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

1.2 งานการเงินและบัญชี
นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
1.2 งานพุทธศาสนสถาน
นายไพฑูรย์  พลอาจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
1.3 งานพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่
นางสาวลำพึง  ปิตานา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

1.4 งานพุทธศาสนสมบัติ
นางสาวธันยพร  พงศ์เสาวภาคย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1.5 งานแผนและกิจการพิเศษ
นางสาวบงกช  สิทธิบรวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
1.6 งานอำนวยการและบริหารทั่วไป
นางสาวเพชรรัตน์  เอมดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

 
นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี  หม้อแก้ว
พนักงานทำความสะอาด
 
       

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,870