ผู้บริหารประจำจังหวัด

 ผู้บังคับบัญชาประจำจังหวัด 

นายสมบูรณ์  ศิริเวช
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

 

 

 
นายนที  มนตริวัต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
นางศุภรินทร์  เสนาธง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 
     
   

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 

 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,310