เชิญชวนรับบริการจัดเก็บค่าเช่าประจำปี 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์”หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 พระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าคณะตำบลหนองน้อย เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด แด่ผู้ประสบอัคคีภัย 6-7 มกราคม 2565 ถวายคำแนะนำและติดตามแก่วัดในเขตพื้นที่ที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 มกราคม 2564 พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูสุทธิชยากร (สุทธิศักดิ์ สุปญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท และอดีตเจ้าอาวาสวัดวัดศรีวิชัยวัฒนาราม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image

Video Multimedia

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 55,787