พิธีเปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดชัยนาท  ณ จุดพักรถอู่ตะเภา ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสมบูรณ์  ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้เกิดภัยสึนามิขึ้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และรู้จักป้องกันตนเองจากภัย โดยมีการอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่ผ่านมา และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งตำรวจ ทหาร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้ถูกคุมประพฤติ อาสาสมัคร มูลนิธิ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,937